Soap, tea and other items will be available at the ration shop

रेशन दुकानात साबण, शाम्पू, चहा पावडर, कॉफी इतर वस्तू मिळणार | पूर्ण शासन निर्णय येथे पहा

रेशन दुकानात साबण चहा आणि ईतर वस्तू मिळणार | पूर्ण शासन निर्णय येथे पहा