75,000 RTI appeals pending; Increased denial of information

माहिती अधिकाराच्या ९५ टक्के प्रकरणांत चुकार अधिकाऱ्यांची कारवाईतून सुटका

माहिती अधिकाराच्या ९५ टक्के प्रकरणांत चुकार अधिकाऱ्यांची कारवाईतून सुटका