"Rulers should introspect daily" - Chief Justice N. V. Ramanna

“राज्यकर्त्यांनी दररोज आत्मपरीक्षण करावे” – सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा

“राज्यकर्त्यांनी दररोज आत्मपरीक्षण करावे” – सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा